Bir Ayet Bir Açıklama

‘Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar.’ (Yunus Suresi, 44)

Bu ayette, Allah’ın kendilerine rahmet olarak gösterdiği yoldan yüz çeviren ya da bu yola gereği gibi uymayan insanların, yaşadıkları olumsuzlukları kendi çabalarıyla elde etmiş oldukları bildirilmektedir. Yunus Suresi’ndeki bu ayet insanların bu durumunu açıkça ortaya koymaktadır.

Din ahlakından yüz çevirmiş olan bazı insanlar, Allah’ı unutup (Allah’ı tenzih ederiz.), mutlu olmanın yollarını ararlar. Halbuki mutlu olmanın yolu aslında son derece kolaydır. Allah, indirdiği hak kitap Kuran ile insanlara mutlu olabilmenin sırrını bildirmiştir. İnsan ancak kendi yaratılışına, Allah’ın kendisi için belirlediği fıtratına uygun şekilde davrandığı takdirde güzel bir hayat yaşayabilir. Allah’ın kendilerine rahmet olarak gösterdiği bu yoldan yüz çeviren ya da bu yola gereği gibi uymayan insanlar, kendi elleriyle kendilerine mutsuz bir dünya oluşturmuş olurlar. Kısacası bu insanlar kendi kendilerine azap ederler.

Örneğin duygusallık, aslında zannedildiği gibi kişinin doğuştan sahip olduğu ya da terk edemeyeceği bir karakter özelliği değildir. Titizlikle kaçınılması gereken bu ruh hali, kişinin bilinçli ya da bilinçsiz telkinle elde ettiği bir yöndür. Dolayısıyla duygulara kapılmanın -ağlamanın, hüzünlenmenin, öfkelenmenin- iradeleri dışında olduğunu, buna karşı koymaya güç yetiremediklerini iddia edenler de samimi olarak düşündüklerinde bunun geçerli olmadığını göreceklerdir. Örneğin ağlayan, üzgün bir kişiye büyük meblağda bir para teklif edildiğinde ya da ciddi bir başka menfaat sunulduğunda bu kişinin birden bire neşelenebilmesi, istediği, gerekli gördüğü takdirde bu ruh halinden kolaylıkla çıkabileceğinin en net göstergesidir. O zaman kişinin özel olarak elde ettiği bu duygusal yön, hem çevresine karşı vicdansızca bir tavır, hem de Allah’ın Kuran’da haber verdiği gibi kişinin kendi kendine zulmetmesidir. Bu kendi kendine zulmetme yanılgısından kurtulmak ise ancak Allah’a karşı mutlak bir samimiyet ve derin bir imanı yaşamakla mümkün olmaktadır.


  • Yorum bulunamadı

BirAyetBirAciklama.com

Bu site Harun Yahya’nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.